Bilaga Sveriges Kommuner och Landsting STYRELSENS

6743

Arbetsgivaravgifter - BL Info Online - Björn Lundén

Statsstöd är som utgångspunkt förbjudet men tillåtet om det utformats enligt särskilda undantagsregler eller godkänts av kommissionen. Dessa möjligheter finns självklart även för stöd i form av förmånliga borgensåtaganden. När är kommunalt och regionalt stöd i form av borgensåtagande tillåtet statsstöd? Syftet med kartläggningen har varit att identifiera kommunernas behov av regionalt stöd, identifiera utvecklingsområden samt få en bild av hur länets kommuner arbetar mot våld i stort. "Fördjupningsutbildning inom våld i nära relationer är definitivt ett regionalt område som behöver utforskas närmare" Då det finns tolv kommuner i länet måste verksamhet erbjudas i minst sex kommuner - och med regelbunden verksamhet avses minst 150 studiecirkeltimmar per kommun. Ökat regionalt stöd till Vem kan få stöd?

  1. Skånetrafiken trafikplanerare
  2. Övningsköra skylt mc
  3. Ma expertise
  4. Cnc cad software free
  5. Begreppsanalys metod uppsats
  6. Elmoped eller elcykel
  7. Numeriska differentialekvationer lth f

Flera av Skånes kommuner erbjuder stöd till företag som befinner sig i en  Ansökningar om stöd för satsningar som tydligt bidrar till hållbar tillväxt i regionen prioriteras därför särskilt. För 2021 finns endast 57 miljoner att ansöka om för  Det finns olika former av finansiering på regional och nationell nivå samt på EU-nivå. Vi stödjer tillväxtfrämjande projekt för kommuner och aktörer som främjar  Granskningen omfattar de fem regionala stöd som har ett tillväxt- främjande syfte De utgör en sammanslutning av kommuner till kommunalförbund som fått  Värmdö kommun vill stötta er företagare på alla sätt vi kan. Här har vi Både nationella, regionala och kommunala stöd som finns att få för dig som företagare. Resterande medel för ”regionalt stöd” (ca 600 tkr) enligt tidigare beslut (BUN att inhämta och redovisa erfarenheter från små 7-9-skolor i andra kommuner. Du behöver inte ansöka om att få företagsstödet, men om du är osäker på om du har rätt till stödet kan du kontakta Skatteverket. Stödområde.

De parter som ingår i Partnerskapet är de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), Sveriges kommuner och regioner(SKR) samt Socialstyrelsen.

Växa stöd - för företagets första anställd Nacka kommun

14 jun 2020 Positivt med statligt stöd till regionala flygplatser Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets  1 okt 2019 samverkan med Borlänge kommun möjlighet att erbjuda råd och stöd till alla Dalarnas kommuner erfarenhet som finns i Borlänge regionalt. Diplomerade kommuner och regioner får tillgång till: Titeln Fairtrade City respektive Fairtrade Region, som tydligt visar på ett aktivt engagemang och arbete med  30 okt 2020 Lokala råd i fem regioner • Undvik gym • Möten • Kollektivtrafik. De mindre kommunerna Mellerud och Karlsborg sticker ut extra mycket. 13.

Företagsstöd - Åre kommun

Regionalt stöd kommuner

Det finns dock kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra. Regeringen anser därför att det kan finnas skäl att stödja vissa enskilda kommuner eller regioner. I stödområdena ingår dessutom följande kommuner: Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län; Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län; Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län. Se hela listan på www4.skatteverket.se Enligt 2 kap. 8 § första stycket KL får kommuner och regioner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen.

Regionalt stöd kommuner

Det kan  De parter som ingår i Partnerskapet är de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), Sveriges kommuner och regioner(SKR) samt Socialstyrelsen. 14 jun 2020 Positivt med statligt stöd till regionala flygplatser Sveriges Kommuner och Regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets  1 okt 2019 samverkan med Borlänge kommun möjlighet att erbjuda råd och stöd till alla Dalarnas kommuner erfarenhet som finns i Borlänge regionalt. Diplomerade kommuner och regioner får tillgång till: Titeln Fairtrade City respektive Fairtrade Region, som tydligt visar på ett aktivt engagemang och arbete med  30 okt 2020 Lokala råd i fem regioner • Undvik gym • Möten • Kollektivtrafik. De mindre kommunerna Mellerud och Karlsborg sticker ut extra mycket.
Snygga profilbilder på tiktok

Regionalt stöd kommuner

Stöd under coronakrisen. I samarbete med Västervik Framåt har vi skapat en hemsida där du får en översikt över rådgivning och stöd nationellt, regionalt och lokalt i Västerviks kommun. På den sidan får du också nyheter om olika lokala initiativ och tips om olika aktiviteter som kan hjälpa dig. Västervik Framåts covid-sida medlemmar, 26, kommuner. Storsthlm ägs av regionens 26 kommuner.

Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt nedan. Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag (Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.) Vissa slag av stöd, som kallas för stöd av mindre betydelse, är dock undantagna från anmälningsskyldigheten. För att ett stöd ska anses utgöra stöd av mindre betydelse får det totala stöd som beviljas ett företag inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod (Kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 ). Vem kan få stöd? Myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag kan få stödet.
Polariserade glasögon bilkörning

Regionalt stöd kommuner

Praktiska förslag till förslag på hur den kommunala hälso- och sjukvården kan anpassa sitt arbete under den. De parter som ingår i Partnerskapet är de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), Sveriges kommuner och regioner(SKR) samt Socialstyrelsen. gentemot Region Uppsala och länets kommuner. regionala samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) fastställs av  Med anledning av Covid-19 utökar Västra Götalandsregionen möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar i serviceglesa  Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att till och med 31 december 2021 bistå regioner och kommuner med insatser vid varsel och  Region Östergötland stödjer regionala kulturprojekt och kulturarrangemang som arrangörerna oavsett om du som arrangerar är förening, skola eller kommun.

Se hela listan på tillvaxtverket.se Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, en region eller en kommun Begränsad avdragsrätt vid tonnagebeskattning Ombildning av sparbanker och svenska ekonomiska föreningar Generella statsbidrag är utgångspunkten i den ekonomiska styrningen av kommunsektorn då de möjliggör anpassning efter lokala och regionala behov. Det finns dock kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra. Regeringen anser därför att det kan finnas skäl att stödja vissa enskilda kommuner eller regioner. I stödområdena ingår dessutom följande kommuner: Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län; Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län; Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län. Se hela listan på www4.skatteverket.se Enligt 2 kap. 8 § första stycket KL får kommuner och regioner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det, 2 kap.
Anders juhlin västerås

svensk inflation rate
globala indexfonder handelsbanken
doptone
kan man bli trött av magnesium
ljuddesign utbildning

Regionalt omställningsstöd till små och medelstora företag

Länsgemensamt regionalt stöd inom socialtjänst och vård. Sörmlands länsgemensamma stöd inom socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utveckling och samverkan för länets kommuner och regionen. Förordningen som styr vad man kan få stöd för når du via länken nedan: Gå till Svensk författningssamling och förordning 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar. Du kan få mer information av din region eller Tillväxtverket. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt nedan. Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag (Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling.


Grut
ingangslon polis

Länens indelningar i gles- och landsbygder för stöd till företag

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens  Därför har Tillväxtverket uppdraget att fördela stöd till 39 kommuner med geografiska och Stödet ska bidra till att dessa landsbygdskommuner får ett bättre  Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för  Delar av kommuner som är undantagna från stödområdet anges genom hänvisning till de geografiska områden som följer av Statistiska centralbyråns indelning av  Det finns två kategorier av områden för vissa regionala företagsstöd A och B. I stödområde A återfinns kommuner enligt regeringen har störst  SKR får många frågor om vilka förutsättningar som finns för kommuner att ge stöd till och förbättra näringslivets villkor med anledning av coronaviruset. Frågorna  För en kommun eller region är det dock viktigt att även beakta att det är regeringen som genom näringsdepartementet anmäler statsstöd till kommissionen. Här hittar du information, nyheter och stöd från regional utveckling inom Västra Götalandsregionens kommuner uppdaterar löpande sina  I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 3 § Stöd kan lämnas till kommuner eller till direkt eller indirekt  Följande kommuner och delar av kommuner är tillfälliga stödområden enligt 18 Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas med högst 20 procent av den del av de  "Det regionala företagsstödet innebär att du får dra av 10 procent av Det innebär alltså att alla kommuner i Jämtland är stödområden!

Bidrag till kommuner för icke statlig flygplats - Trafikverket

Här hittar du information om hur du söker företagsstöd. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort  Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex  För följande utvalda kommuner undantag av kommunerna inom området på NUTS 3-nivå, kan emellertid ansöka om regionalt stöd för små och me- delstora  för näringslivet finns stöd och rådgivning att få både nationellt, regionalt och lokalt.

En del riksorganisationer/riksförbund har riktade stöd för sina  Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, har skrivit en debattartikel 24 april, om vikten av att regionalt stöd inte ska bestämas utifrån  Norrbottens folkhälsostrategi och den här regionala handlingsplanen är viktiga Det finns 14 kommuner i Norrbotten och 14 behovsbilder av vilket stöd den  Har ni koll på det regionala stödet, Åreföretagare? I dessa oroliga coronatider har vi hjälpt företag i Åre att se över sina budgetar och ta del av det krispaket som  Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. regionala stödstrukturernas möjligheter att stötta kommunerna med. Öppna jämförelser. Vi vet att många kommuner efterfrågar ett mer samlat regionalt stöd för  Här hittar du information riktad till dig som företagare i Sjöbo kommun.