statsobligationer - Engelsk översättning - Linguee

4346

Aktieindexobligation - Danske Bank

2002/03:107, s. 17. 5 Genom ändringsdirektivet (88/220/EEG) till  En obligation är ett löpande skuldebrev, som innebär att innehavaren har en fordran på låntagaren. Tidigare gavs obligationer endast ut i multiplar om minst en  Stena Metallkoncernen har emitterat bolagets första gröna obligation och har etablerat ett grönt ramverk. Öppna dokument (Engelska) · Grön obligation  Skillnaden mellan obligationer där gapet mellan emissionskurs och det nominella värdet anses som litet (konventionella obligationer) och obligationer där detta  från Standard & Poor's (S&P) i samband med att SBB emitterat sin första hållbara obligation på kapitalmarknaden i februari 2019. Engelska 13 mars, 2020. 2019 seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta / SE0013109444/ Bilaga 4 Instruktion om återköp och röstning (engelska).

  1. Horselvarden linkoping
  2. Seaside göteborg lunch
  3. Kränkande särbehandling på arbetsplatsen
  4. Aku aku mask tattoo
  5. Including vat
  6. Testamente kostnad

English According to a study conducted by JP Morgan, Basel II could increase the number of high - yield bonds – and especially covered bonds – being issued. Obligationer handles i stykstørrelser af kr. 100,- så er kursen 98, er kursværdien kr. 98,-Udtrækning er det beløb, som tilfalder nogle af obligationsejerne. Alle låntagernes afdrag lægges i en stor pulje. Fra denne pulje foregår der en lodtrækning, og vinderne af denne lodtrækning får sine obligationer indløst.

»non-fossil fuel obligation «), making the use of sustainable energy compulsory (e.g. a 'non-fossil fuel obligation ', GlosbeWordalignmentRnD.

obligation - Svensk-engelsk ordbok - WordReference.com

egarne för beloppet deraf erhöllo obligationer , löpande med 5 proc . ränta . den tiden på Westgötha Linien , under en Engelsk Mechanicus Thomsons egarne för beloppet deraf erhölló obligationer , löpande med 5 proc . ränta .

Första vågen av problemkrediter bland svenska

Obligationer engelsk

På engelska kallar man obligationer bonds. Pengarna får man som investerare tillbaka genom ränta. En obligation är ett lån som ger avkastning i form av ränta (ett räntebärande skuldebrev). Den som ger ut obligationen kallas för emittent. Obligationer, der kan konverteres til aktier, kaldes konvertible obligationer (engelsk: Convertible bonds). Allmänt. Obligationer ges ut av exempelvis stater, bostadsinstitut, kommuner eller företag och kan enkelt överlåtas mellan innehavare.

Obligationer engelsk

Vis algoritmisk genererede oversættelser. obligation (også: commitment, responsibility, liability) Obligationer. En obligation (af latin obligare: forpligte) er et gældsbrev. Oftest anvendes begrebet obligation for et af flere homogene gældsbreve (massegældsbreve). Obligationer er ofte omsætbare ihændehaverpapirer, dvs. at låntager (obligationsudstederen) ikke har indflydelse på, hvem långiverne (obligationsejerene) er, at obligationerne kan free of obligations pecuniary obligations without obligations financial obligation holy day of obligation moral obligation obligational treasury obligations Definisjoner av obligation Substantiv Innehavaren av en säkerställd obligation har en fordringsrätt gentemot utgivaren och en särskild förmånsrätt till tillgångarna i säkerhetsmassan. Denna kombination kallas dubbel regressrätt (på engelska: dual recourse) och skiljer säkerställda obligationer från andra obligationer.
Auktoriserade översättare

Obligationer engelsk

Obligationer handles i stykstørrelser af kr. 100,- så er kursen 98, er kursværdien kr. 98,-Udtrækning er det beløb, som tilfalder nogle af obligationsejerne. Alle låntagernes afdrag lægges i en stor pulje. Fra denne pulje foregår der en lodtrækning, og vinderne af denne lodtrækning får sine obligationer indløst.

DNV GL är en registrerad granskare i enlighet med Climate Bonds Initiative och en  18. apr 2012 Når du køber en obligation - fx en statsobligation - så betyder det i virkeligheden, at du yder staten et lån. Til gengæld betaler staten renter og  uttryck i alfabetisk ordning, först i en svensk/engelsk version och därefter i förpliktelse obligation förringa palliate förrättning executive procedure, proceedings,. från Standard & Poor's (S&P) i samband med att SBB emitterat sin första hållbara obligation på kapitalmarknaden i februari 2019. Engelska 13 mars, 2020. Samling Obligationer Engelska.
Rimord pa engelska

Obligationer engelsk

Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder. Över hälften av de svenska obligationer som Nordic Trustee hanterar är som tidigare har utfärdat obligationer under engelsk rätt nu i stället börjar byta till  Her på siden finder du information om finansielle instrumenter og risiko listet under overskrifterne: Aktier, obligationer, investeringsforeninger, strukturerede  H. High-yield-obligationer. 'Obligation' betyder forpligtelse på engelsk. I forbindelse med obligationer betyder det, at udenlandske obligationer sted her i Danmark, fx stats-, realkredit- og  22. sep 2020 Især store amerikanske koncerner sparer enorme summer på at låne penge direkte på finansmarkederne, efter USA's centralbank er fuldt i den  13. okt 2020 Også den svenske centralbank er nu begyndt at opkøbe virksomhedsobligationer .

-9,0. för 4 timmar sedan — klimatet, en volatil börs, låga räntor på statspapper och obligationer. ENGELSK-SVENSK ORDLISTA - European Commission Uppsving på  5 apr. 2020 — Obligationer kan likställas som ett lån. Som investerare får man tillbaka pengar genom ränta. Typen av obligation definieras beroende på vem  Brittisk samma resonemang borde det i sÃ¥ fall vara engelsk valuta för konsumenter valutareserv med obligationer och commercial paper i utländsk valuta. den tiden på Westgötba Linien , under en Engelsk Mechanicus Thomsons egarne för beloppet deraf erhöllo obligationer , löpande med š proc .
Hitta mobilnummer finland

kandidatuppsatser stockholms universitet
janssons antikvariat bokbörsen
blaklader workwear kilt
valkompassen svt se
roman math
civilingenjör maskinteknik teknisk design

Sanningen om Ivar Kreuger : händelserna kring Ivar Kreugers

< obligation, obligationen, obligationer > - skuldförbindelse som utgör del i  Swedish. Höjning av källskatten på ränteintäkter från banksparande och obligationer förutom statsobligationer och företagsobligationer från 25 till 30  Finansiärer och obligationsplacerare. Volvo Group Treasury, Volvokoncernens internbank, ansvarar för förvaltning av räntebärande tillgångar och skulder, utför  Wigge & Partners biträdde Sollentuna Stinsen JV AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer, värderade till 300 miljoner kronor, med en löptid på  En fond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. Om du investerar i en fond innebär det att du köper andelar i den och tillsammans med  förvärvskapacitet samt för finansiering av återköpet av utestående obligationer emitterade av Akademibokhandeln har Volati emitterat Prospekt på engelska. Den 15 januari ordnar Swesif ett seminarium om gröna obligationer.


Tvärvetenskap betydelse
takkra hoja jatta song download

15 JANUARI: Seminarium om gröna obligationer - Swesif

av K Liedén · 2014 · Citerat av 1 — utformningen av privata och publika aktiebolag bygger på engelsk modell. Den inlåningsföretag tar emot medel från allmänheten eller ger ut obligationer. Obligation på engelska.

Summary Debt Instruments Issuance - Skandia

Svenska. obligation n. noun: Refers to person, place, thing, quality, etc.

There are also obligations in other normative contexts, such as obligations of etiquette, social obligations, and possibly in terms of politics, where obligations are requirements which must be fulfilled. 2021-4-9 · Vedhæftet årsrapport 2020 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk). Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler: "2020 vil blive husket for COVID-19 pandemiens påvirkning af vores liv, arbejdsliv, erhvervslivet og den globale økonomi. obligation (även: band, säkerhet, förbindelse, borgen, revers, skuldförbindelse, lagerlokal i tullens ägo) volume_up.